BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 03 năm 2020:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong khu xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


 

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khoa khăn vì nhân dân tập trung vào dặm tỉa lúa vụ đông xuân, khắc phục hậu quả của giá cả xuống thấp trong trồng trọt và chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-29/03

Tuyên truyền ATGT

1

5

1450

- Công an phường

- T. thanh  phường

- Trường học

 

Phường Hưng Đạo

2

01-31/03

 Lớp học quản lý dịch hại tổng hợp(IPM) trên cây lúa vụ xuân năm 2020

 

1

4

30

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thị xã Đông Triều

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thị xã Đông Triều

 

3

01-05/03

Lớp văn nghệ chẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

8

5

230

Đội văn nghệ các khu

 

Phường Hưng Đạo

4

06/03

Lớp văn nghệ sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

230

Đội văn nghệ các khu

 

Phường Hưng Đạo

5

01/08/03

Tuyên truyền về 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1999 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1

3

2100

- T. thanh  phường

- Trường học

 

 

Phường Hưng Đạo

6

01-31/03

Lớp tập Gim

1

31

200

Phòng Gim

Học viên

7

03-07/03

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

12

4

150

- Các chi hội phụ nữ của phường

Các chi hội

 

8

07-08/03

Tổ chức sinh hoạt tập thể ở 12 chi hội phụ nữ của phường nhóm Zalo

12

1

1750

- Các chi hội phụ nữ của phường

Các chi hội uẩn bị giao lưu

9

01-10/03

Tập văn nghệ chuẩn bị giao lưu Tiếng hát giáo viên năm 2020

3

10

75

Trường học

Trường học

10

04-11/03

Tập văn nghệ chuẩn bị Đại hội Đoàn TN

 

8

8

120

Đoàn viên của 8 chi hội

Các chi hội

11

11-12/03

Văn nghệ Đại hội Đoàn TN

8

8

120

Đoàn viên của 8 chi hội

Đoàn TN phường Hưng Đạo

12

15/03

Hội thảo: Chính sách Dân số KHHGĐ

 

2

2

120

Dân số KHHHGĐ

Dân số

 

13

01-03/03

Học lái xe mô tô

1

3

2

Trường Việt Xô

Học viên

 

14

04/03

Thi lái xe mô tô

1

1

2

Trường Việt Xô

Học viên

 

15

01-29/03

Tập dưỡng sinh

1

25

19

CLB Thanh Đang

 

Không

16

20-25/03

Tuyên truyền về 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)

 

1

5

1400

- Truyền thanh phường

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phường Hưng Đạo

17

25/03

Vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường hưởng ứng phong trào"Chủ nhật xanh"

12

4

1850

-Trạm Y tế,

-Địa chính môi trường

-Các khu

-Trường học

Không

18

01-27/03

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

1

5

980

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

 

19

25/03

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

1

1

50

Truyền thanh phường

Trường học

20

15-25/03

Tập văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM

4

10

1200

Thanh thiếu niên phường, Trường học

Thanh thiếu niên phường, Trường học

21

23/03

Lớp học kỹ năng sống

2

2

86

Trường học

Trường học

22

25/03

Tổ chức sinh hoạt văn hóa vân nghệ cho Thanh niên

1

1

650

-Đoàn thanh niên phường

Đoàn TN phường

23

26/03

Tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, TDTT cho Thanh thiếu niên

3

1

1200

Thanh thiếu niên phường, Trường học

Trường học, Đoàn TN phường

24

01-06/03

Chăm sóc GS-GC

1

1

20

Ban thú y

Ban thú y

25

01-29/03

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

2

15

550

Trạm Y tế

Trạm Y tế

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND Phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu