Giới thiệu TTHTCĐ xã Hưng Đạo

Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo là nơi kết nối mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập với các trường học, câu lạc bộ, ban, ngành, cơ quan, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, phòng ban,…trong và ngoài huyện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.

 

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG                      

  XÃ : HƯNG ĐẠO - HUYỆN : ĐÔNG TRIỀU - TỈNH : QUẢNG NINH

 

Xã Hưng Đạo nằm trong vùng lõi của đô thị, có vị trí thuận lợi gần trung tâm đầu não chính trị của huyện Đông Triều, có quốc lộ 18A chạy qua. Tổng diện tích đất đai tự nhiên là 810,01 ha, với dân số 8.126 nhân khẩu, số hộ 2423 hộ (trong đó có 1.762 hộ làm nông nghiệp, số hộ còn lại kinh doanh thương mại và làm các ngành nghề khác) địa bàn có 5 cụm dân cư được chia thành 8 thôn, mỗi thôn có 01 nhà văn hóa riêng là nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trong thôn. Ngoài ra, xã còn có 01 trung tâm học tập cộng đồng của xã đặt tại khuôn viên của UBND Xã, và có 01 văn phòng riêng là nơi thường trực của Trung tâm học tập cộng đồng.

      Nhân dân Xã Hưng Đạo có truyền thống hiếu học, có ý chí học hỏi để vươn lên để ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Trung tâm học tập cộng đồng là nơi kết nối mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập với các trường học, câu lạc bộ, ban, ngành, cơ quan, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, phòng ban,…trong và ngoài huyện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.

 

                                                                       TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO