Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 706/PGD&ĐT V v dự Hội thảo Ứng dụng CNTT vào học tập, đa dạng hóa hình thức học tập đối với các TTHTCĐ 05/10/15
Số 540/UBND Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 44 2014 TT-BGDĐT 22/04/15
Số: 263 /PGD&ĐT Về việc hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng 05/04/15
Số: 39/TB-PGD&ĐT Huy động lực lượng tham gia chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 27/01/14
Số: 750/PGD&ĐT V v: Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho CBQL và giáo viên biệt phái làm việc tại các TTHTCĐ năm 2013 17/12/13
Số: 674/PGD&ĐT V v: Tập huấn công tác quản lý và kỹ năng dạy thực hành nghề cho CBQL và giáo viên khối GDTX 13/11/13
V v tập huấn triển khai các hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng 05/10/13
Số: 340/BCĐXDXHHT V v tổ chức sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 01-NQ TV 31/05/13
148/PGD&ĐT V v triệu tập dự Hội nghị “Hội thảo tăng cường hiệu quả hoạt động TTTHTCĐ, tích cực xây dựng xã hội hóa học tập qua đường truyền trực tiếp 11/03/13
35/BC-UBND Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 01cuả BTV Tỉnh ủy 11/03/13
57/QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi cuộc thi giải toán qua internet Vòng thi cấp huyện - Năm học 2012-2013 08/03/13
164-BC/HU Báo cáo số 164 của Huyện ủy về 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy 25/02/13
1310/UBND V v: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 12/09/12
1241/UBND V v: Tăng cường hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm học 2012-2013 05/08/12
95-BC/HU Báo cáo số 95 của Huyện ủy về sơ kết 1 năm NQ số 01 của BTV Tỉnh ủy 22/05/12
07-KL-HU Kết luận số 07 của Huyện ủy về sơ kết 1 năm thực hiện NQ 01 22/05/12
01/QĐ-BCĐ QĐ ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện xây dựng xã hội học tập 02/08/11
07-CTr/HU Chương trình số 07 của Huyện ủy về thực hiện NQ 01 của BTV Tỉnh ủy 22/02/11
Văn bản chỉ đạo PGD.doc
706 ứng dụng CNTT.doc
Hiển thị 20 mục.
trong 1