Văn bản
  • QUYẾT ĐỊNH Về việcQuyeets định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn địa bàn Tỉnh Quảng Ninh
  • «Trở về
Số hiệu: 3067/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/12/10
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 2