Asset Publisher

Trường THCS và Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức thi học kỳ II

Trường THCS và Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức thi học kỳ II

Với sự chỉ đạo sát sao của BGH và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí giáo viên Trường THCS và Trường Tiểu học Hưng Đạo, một mùa thi học kỳ II sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

 

         Thực hiện công văn số 216/ PGD& ĐT  của phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều về việc triển khai và thực hiện kế hoạch thi học kì II năm học 2012 – 2013. Trong những ngày từ 06 đến 10 tháng 5 năm 2013, Trường THCS và Trường Tiểu học Hưng Đạo đã tổ chức thi học kỳ II theo lịch thi của PGD&ĐT huyện Đông Triều(Trường THCS thi vào ngày 06,08,10 tháng 05, Trương Tiểu hoc thi vào ngày 09,10 tháng 05). Hội đồng coi thi của 2 trường làm việc nghiêm túc theo đúng Qui chế của BGD&ĐT.

Hội đồng coi thi Trường THCS Hưng Đạo thực hiện kỳ thi học kỳ II nghiêm túc theo đúng Quy chế của BGD&ĐT

 

Học sinh Trường THCS Hưng Đạo nghiêm túc làm bài trong kỳ thi

Học kỳ II

 

Học sinh Trường Tiểu học Hưng Đạo nghiêm túc làm bài trong kỳ thi

Học kỳ II

 

       Với sự chỉ đạo sát sao của BGH và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí giáo viên Trường THCS và Trường Tiểu học Hưng Đạo, một mùa thi học kỳ II sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Thày và Trò xã Hưng Đạo chuẩn bị hành trang đón một mùa hè với các hoạt động tại địa phương đầy bổ ích và lý thú.

 

                                                               TTHTCĐ  xã Hưng Đạo

                                                                CTV: Nguyễn Thị Nhung