Asset Publisher

Triển khai vẽ tranh tường tại các điểm công cộng thực hiện Đoàn thanh niên thamgia Nông thôn mẫu kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Triển khai vẽ tranh tường tại các điểm công cộng thực hiện Đoàn thanh niên thamgia Nông thôn mẫu kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Sáng nay ngày 13/11/2017 tại nhà ông Nguyễn Văn Sự khu Mễ Xá 2 phường Hưng Đạo Ban thường vụ Đoàn phường đã tổ chức vẽ tranh tường .
Về thực hiện gồm các lực lượng tham gia các Đoàn viên phường Hưng Đạo, chi đoàn công ty TNHHMTV Thủy Lợi Đông Triều cùng thầy giáo dậy Mĩ thuật trường THCS Hưng Đạo


 

          Nhằm đẩy mạnh phong trào Đoàn thanh thiếu niên tham gia xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Đoàn phường triển khai kế hoạch vẽ tranh tường tại các điểm công cộng, nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn thanh niên và nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh, từng bước nâng cao nhận thức các bộ, ĐVTN và nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh, đưa các yếu tố nghệ thuật đặc biệt là hội họa vào trong cuộc sống đặc biệt là nhân dân trong thị xã. Qua đó tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng phong trào xây dựng nông thôn kiểu mẫu đô thị văn minh trong nhân dân.

          Tiếp tục nâng cao tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh qua các giải pháp, cách làm khác nhau từ đó tuyên truyền vận động tham gia.

Một số hình ảnh trong buổi vẽ tranh tường của Ban thường vụ Đoàn thanh niên phường Hưng Đạo

          Sau ½ ngày thực hiện tác phẩm với chủ đề về môi trương đã được hoàn thành,  , tác phẩm đã đưa đến thông tin cho quần chúng nhân dân nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng từ lợi ích về bảo vệ mơi trường và tác hại khi chúng ta tàn phá môi trường, từ đó nhân dân có những việc làm mang ý nghĩa thiết thực hơn trong cuộc sống  hàng ngày về công việc bảo vệ môi trường.

TTHTCĐ phường Hưng Đạo