Asset Publisher

Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

29/08/2018 09:47

Chiều ngày 28/8, TX Đông Triều đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Học - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ; đồng chí Phạm Văn Thành- Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Trần Văn Vinh- Phó Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã.


 

 

Đồng chí Phạm Văn Thành- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 đã được Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giáo dục & Đào tạo; UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT tỉnh và UBND thị xã Đông Triều tuyên dương, khen thưởng

Năm học 2017-2018, toàn thị xã có tổng số 86 trường, 18 cơ sở mầm non tư thục được cấp phép hoạt động và 01 Trung tâm GDNN&GDTX với trên 38.200 học sinh. Trong năm học, ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản theo chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; UBND thị xã. Tiêu biểu là đã duy trì và nâng cao quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục phản ánh sự chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học so với các năm học trước. Toàn ngành đã sắp xếp, bố trí hợp lý mạng lưới trường lớp nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cùng với đó là tập trung chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh để tăng cường kỹ năng nghe, nói cho học sinh có sự tham gia giảng dạy của người nước ngoài. Toàn ngành còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục với 141 phòng học thông minh. Đến nay, tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn TX Đông Triều là 84/86 trường (đạt 97,67%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành GD& ĐT thị xã đã đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018- 2019, đồng chí yêu cầu: ngành GD& ĐT thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế"; Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo; các Nghị quyết của Đảng, HĐND các cấp; bám sát nhiệm vụ, kế hoạch của UBND thị xã, trong đó tập trung vào các nội dung: Tăng  cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 đã được Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giáo dục & Đào tạo; UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT tỉnh và UBND thị xã Đông Triều tuyên dương, khen thưởng./.