Asset Publisher

Tọa đàm về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại phường Hưng Đạo

Tọa đàm về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại phường Hưng Đạo

Tọa đàm về tình hình thực hiện Quyền trẻ em diễn ra trong không khí phấn khởi, cởi mở đã tạo điều kiện để cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương có cơ hội giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ…


Căn cứ vào kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của dự án về "Tăng cường sự tham gia của trẻ em bị ảnh hường bởi HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh vào quá trình ra quyết định về những vấn đề có liên quan" đã được dự án AC Thụy Điển phê duyệt; thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2015 của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh về tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi về Quyền trẻ em tại thị xã Đông Triều. Ngày 15 tháng 11 năm 2015, Hội LHPN phường Hưng Đạo đã tổ chức tọa đàm về tình hình thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn phường. Hội nghị tọa đàm được vinh dự chào đón đồng chí: Trần Thanh Thủy – Điều phối viên của dự án, đồng chí: Nguyễn Thị Bình – phó CT Hội LHPN thị xã Đông Triều, cùng với sự có mặt đầy đủ của trẻ em nòng cốt và trẻ em là thành viên CLB "Quyền trẻ em", cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chính quyền, ban ngành, đoàn thể có liên quan.

 

 

 

 

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm về Quyền trẻ em

Tọa đàm về tình hình thực hiện Quyền trẻ em diễn ra trong không khí phấn khởi, cởi mở đã tạo điều kiện để cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương có cơ hội giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ… Đồng thời, truyền thông nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em cho cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em và cán bộ có liên quan nhằm thúc đẩy quyền trẻ em tại địa phương. Bên cạnh đó, trẻ em nòng cốt và trẻ em là thành viên CLB "Quyền trẻ em", trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội được hiểu thêm được quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dự án, đưa dự án về sát với thực tế cuộc sống của các em, tăng cường sự tham gia của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh vào quá trình ra quyết định về những ấn đề có liên quan đạt kết quả tốt.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung