Asset Publisher

Thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên phường Hưng Đạo năm 2018

Thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên phường Hưng Đạo năm 2018

Thực hiện Thông tư liên tịch số: 16/2016/TTLT - BYT - BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Thực hiện Kế hoạch số: 950 KHLN-QS-YT, ngày 18/10/2017 của Ban CHQS- TTYT thị xã Đông Triều V/v khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, Chấp hành Kế hoạch của UBND, HĐNVQS phường Hưng Đạo;


 

Ban chỉ huy quân sự phường và trạm Y tế phường phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Hôm nay ngày 07/11/2017 tại trạm y tế phường Hưng Đạo đã khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên tham gia nhập ngũ và nắm chắc số lượng, chất lượng và sức khỏe của các thanh niên trên địa bàn phường thuộc diện phải làm nghĩa vụ quân sự, qua đó lựa chọn những công dân đủ điều kiện cho bước khám tuyển tiếp theo.

Ban chỉ huy quân sự phường đã rà soát, xây dựng kế hoạch phối hợp với trạm Y tế phường tổ chức thực hiện khám sơ tuyển NVQS cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2018. Thực hiện đúng Luật nghĩa vụ quân sự, công khai, minh bạch, công bằng xã hội.

Đối tượng tham gia sơ tuyển là nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ  trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.( Nam công dân sinh năm 2000 lấy đến sinh ngày 28/02/2000 trở về trước).

 Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với các đ/c Khu đội trưởng, tiến hành rà soát, lập danh sách các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, các thanh niên trong diện tạm miễn, hoãn trên địa bàn phường theo Luật nghĩa vụ quân sự quy định, xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng với trạm Y tế, tổ chức việc khám sơ tuyển

Trừ những trường hợp nam công dân còn đi học THPT, văn hóa dưới lớp 8, nam công dân có dị tật bẩm sinh, thần kinh, đã qua khám sơ tuyển nhiều lần không đạt và công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo Luật NVQS quy định.

Ban chỉ huy quân sự phường đã tổ chức họp các đ/c cán bộ Khu đội trưởng và tổ chức phát lệnh đến tận tay nam công dân trước ngày sơ tuyển ít nhất là 07 ngày.

 Trạm Y tế phường bố trí địa điểm, phòng khám sơ tuyển, bảo đảm cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện khám sơ tuyển NVQS cân nặng, chiều cao, đo vòng ngực, ngoại mắt thường nhìn thấy, da liễu, chân, tay dị tật và lập hồ sơ sức khỏe theo mẫu số 02 phụ lục IV Thông tư liên tịch số: 16/2016 TTLT - BYT – BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một số hình ảnh thanh niên tham gia đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Ban chỉ huy quân sự phường sau khi tổ chức khám sơ tuyển NVQS lập danh sách nam công dân đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS tổ chức chụp ảnh, phối hợp với trạm Y tế lập phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để khám sức khỏe NVQS cấp Thị xã và tổng hợp báo cáo kết quả khám sơ tuyển NVQS bằng văn bản và danh sách khám sơ tuyển NVQS về Ban CHQS thị xã trước ngày 15/11/2017.

 Ban chỉ huy quân sự phối hợp với đài truyền thanh, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định số: 38/ NĐ - CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, Thông tư liên tịch số:175/2011/ TTLT - BQP- BGDĐT ngày 13/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 38/NĐ- CPngày 15/3/2007 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số:13/2013/ TTLT - BQP - BGDĐT ngày 22/1/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số: 175/2011/TTLT - BQP - BGDĐT ngày 13/9/2011 tới công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nhân dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

TTHTCĐ phường Hưng Đạo