Asset Publisher

Phường Hưng Đạo thực hiện tốt công tác Dân số năm 2016

Phường Hưng Đạo thực hiện tốt công tác Dân số năm 2016

Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo quyết tâm phấn đấu năm 2017 sẽ giữ vưngx tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 4%, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà kế hoạch năm 2017 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của phường Hưng Đạo trong năm tới và những năm tiếp theo.


Với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông vận động nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động toàn xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ. Ban Dân số-KHHGĐ phường Hưng Đạo đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương năm 2016.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Dân số - Y tế phường Hưng Đạo năm 2016

Những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ

 

Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ

 

          Công tác Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo năm 2016 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND phường, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ và sự nỗ lực của những người làm công tác Dân số - KHHGĐ tại cơ sở. Tất cả đã bám sát nội dung tuyên truyền chuyển đổi hành vi các hóm đối tượng thực hiện chương trình dân số, SKSS/KHHGĐ với trọng tâm tuyên truyền về dân số và phát triển, tân dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, tăng cường tiếp thị xã hội và xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2016. Cụ thể: So sánh năm 2016 với năm 2015: Tổng số ca sinh giảm 08 ca; sinh con thứ 3 giảm 2,27%; tỷ suất sinh giảm 1,06%. Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo quyết tâm phấn đấu năm 2017 sẽ giữ vưngx tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 4%, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà kế hoạch năm 2017 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của phường Hưng Đạo trong năm tới và những năm tiếp theo.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo