Asset Publisher

Phường Hưng Đạo tăng cường công tác PCCC và tổ chức tháng an toàn PCCC

Phường Hưng Đạo tăng cường công tác PCCC và tổ chức tháng an toàn PCCC

PCCC là phải làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân; phát động phong trào mỗi công dân, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhiều việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống cháy nổ.


 

          Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của UBND thị xã Đong Triều về việc "Tăng cường công tác PCCC và tổ chức tháng an toàn PCCC" Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2016, tại hội trường phường Hưng Đạo, đồng chí Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã tổ chức triển khai các hoạt động tăng cường công tác PCCC tới các đồng chí trong thường trực Đảng ủy - TT HĐND - TT UBND - TT MTTQ, các đoàn thể, CCB, ĐTN, Phụ nữ, tổ chức xã hội, CTĐ phường, các đồng chí cán bộ chuyên môn, HTX SX-KD DNN, Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, Bí thư chi bộ, trưởng của 8 khu phố và 3 trường học trên địa bàn phường.

 

 

Đồng chí Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã tổ chức triển khai các hoạt động tăng cường công tác PCCC

 

Thị xã Đông Triều lấy tháng 10 năm 2016 là tháng an toàn PCCC. Chính vì vậy mà các đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, các kiến thức về PCCC để nâng cao nhận thức và ý thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là những người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra cho công tác tuyên truyền trong tháng an toàn PCCC là phải làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân; phát động phong trào mỗi công dân, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhiều việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống cháy nổ. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, chủ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu dặc biệt về PCCC cần tổ chức kiểm tra khắc phục những tồn tại gây mất an toàn về PCCC, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, chủ động các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ trong ranh giới, khu vực được giao quản lý.

          Phường Hưng Đạo đã tiến hành tổ chức triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2016 và phân công công việc cụ thể tới từng bộ phận nhằm đạt kết quả cao nhất trong công tác PCCC trên địa bàn phường.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo