Asset Publisher

Phụ nữ Hưng Đạo tổ chức hoạt động nâng cao quyền trẻ em

Phụ nữ Hưng Đạo tổ chức hoạt động nâng cao quyền trẻ em

Trẻ em Hưng Đạo đã được giáo dục kỹ năng sống, có cơ hội phát triển bản thân, các em bị ảnh hưởng HIV/AIDS đã được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội tại địa phương, sống hoạt động hòa nhập cộng đồng, đóng góp một phần cho an sinh xã hội tại địa phương


        Căn cứ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và tổ chức AC Thụy Điển (Adoptions Centrum) ngày 20 tháng 04 năm 2014.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động và kinh phí dự án " Tăng cường sự tham gia của trẻ embij ảnh hưởng bới HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh vào quá trình ra quyết định về những vấn đề có liên quan" 6 tháng đầu năm 2015 đã được văn phòng dự án AC Thụy Điển phê duyệt. Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và tổ chức AC Thụy Điển (Adoptions Centrum) đã phối kết hợp cùng Hội LHPN xã Hưng Đạo ra mắt CLB "Quyền trẻ em".

 

 

Các em thếu niên biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi lễ ra mắt CLB

 

 

Bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Đạo phát biểu tại buổi Lễ ra mắt CLB

 

Sau khi ra mắt CLB "Quyền trẻ em", các thành viên trong CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt và thăm hỏi động viên giúp đỡ lẫn nhau, được trau dồi thêm kiến thức về Quyền trẻ em, đặc biệt là Quyền được bảo vệ và Quyền tham gia của trẻ em trong cộng đồng, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyền trẻ em, phòng chống phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn. Bên cạnh đó, tạo cơ hội để trẻ em, cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giao lưu, chia sẻ những  vấn đề trong cuộc sống và thay đổi cách nhìn nhận theo hướng tích cực về Quyền được bảo vệ, đặc biệt là Quyền tham gia của trẻ em. Qua hộp thư " Điều em muốn nói" trẻ em Hưng Đạo đã được giáo dục kỹ năng sống, có cơ hội phát triển bản thân, các em bị ảnh hưởng HIV/AIDS đã được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội tại địa phương, sống hoạt động hòa nhập cộng đồng, đóng góp một phần cho an sinh xã hội tại địa phương.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung