Asset Publisher

Nhân dân xã Hưng Đạo vui mừng hưởng ứng “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2013”

Nhân dân xã Hưng Đạo vui mừng hưởng ứng “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2013”

Nhân dân xã Hưng Đạo vui mừng hưởng ứng: " Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả"

 

           Thực hiện công văn số 2649/SGD&ĐT-GDTX ngày 11/9/2013 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014”. Công văn số 72/KH-UBND của UBND huyện Đông Triều ngày 23 tháng 9 năm 2013 “ Về việc triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014”. Chiều ngày 04 tháng 10 năm 2013, Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014” trên địa bàn xã Hưng Đạo và đã thu hút được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành và đông đảo các tầng nhân dân về dự Lễ phát đông và hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014”

 

Đ/c: Nguyễn Thị Nhung – Giáo viên biệt phái TTHTCĐ tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014” trên địa bàn xã Hưng Đạo

Quang cảnh buổi Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014” xã Hưng Đạo

          Xây dựng xã hội học tập nhằm - Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đồng thời triển khai rộng khắp kế hoạch kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

- Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

- Nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Trong thời gian qua, các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và TTHTCĐ xã đã phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, Trường dạy nghề… mở các lớp tập huấn, dạy nghề, tư vấn… ngắn hạn và dài hạn với phương châm: “Cần gì, học nấy” để mở ra cánh cửa tri thức tới mọi người dân.

 

Đ/c: Nguyễn Văn Đảm – Chủ tịch UBND phát động và hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2013 – 2014” xã Hưng Đạo

Chị: Nguyễn Thị Hồng Chuyên – Đại diện cho người học phát biểu hưởng ứng việc học tập suốt đời đi lên.

- “ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả”

- “ Học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công”

- “ Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”

- Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời

         Ngoài sự nỗ lực tìm tòi học hỏi của bản thân mỗi cá nhân trong cộng đồng, thì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành , các Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề…từ Trung ương đến địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở các lớp học dưới mọi hình thức để người dân có nhiều cơ hội để tiếp tục học tập Tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng xã hội học tập với tinh thần “ người người học tập, nhà nhà học tập, học tập suốt đời” để xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng phát triển nhanh, mạnh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân và của cộng đồng.         

                         TTHTCĐ xã Hưng Đạo 

                          CTV: Nguyễn Thị Nhung