Asset Publisher

Nhân dân Hưng Đạo hưởng ứng Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Nhân dân Hưng Đạo hưởng ứng Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Trong điều kiện cơ sở vật chất dành cho TDTT còn hạn chế, nhưng hoạt động TDTT vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã trở thành phong trào thể thao quần chúng


Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu tòa quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ  niệm 85 năm Ngày thành  lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/03/1931 - 26/03/2016); kỷ niệm 70 năm Ngày thể thao Việt Nam( 27/03/1946 - 27/03/2016); cào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đaị biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước năm 2016. Sáng ngày 26 tháng 03 năm 2016, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hưng Đạo. Tiểu ban tuyên truyền, Ủy ban bầu cử phường Hưng Đạo long trọng tổ chức Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân năm 2016, chào mừng cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc chạy bộ có Bà Đàm Thị Lan Anh - Chuyên viên phòng VHTT thị xã Đông Triều, ông Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, các ông bà đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng, phó khu, BGH 3 trường học cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh cùng về tham dự Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân.

 

Toàn dân phường Hưng Đạo hưởng ứng Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe

 

          Trên địa bàn phường Hưng Đạo đã và đang thực hiện chiến lược phát triển phong trào TDTT đến năm 2020 và phong trào "Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". phong trào TDTT đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Trong điều kiện cơ sở vật chất dành cho TDTT còn hạn chế, nhưng hoạt động TDTT vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã trở thành phong trào thể thao quần chúng. Công tác xã hội hóa cho phong trào TDTT của địa phương ngày càng được đẩy mạnh. TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực,tầm vóc con người Hưng Đạo, cải thiện đời sống văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

TTHTCĐ phường Hưng Đạo

Giám đốc

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

GVBP

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung