Asset Publisher

Ngành Y tế xã Hưng Đạo tổ chức khám mắt cho nhân dân

Ngành Y tế xã Hưng Đạo tổ chức khám mắt cho nhân dân

Việc tuyên truyền về vấn đề chăm sóc sức khỏe là vô cùng cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, biết cách tự phòng bệnh cho bản thân, những người thân trong gia đình và cộng đồng


Thực hiện công văn số 243/SYT-NVT ngày 11 táng 02 năm 2015 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc phối hợp với Tổ chức APBA  triển khai mổ mắt thay thủy tinh thể tại huyện Đông Triều. Ngày 19 tháng 03 năm 2015, được sự nhất trí của Chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã Hưng Đạo đã tiến hành tuyên truyền vận động đến Trạm khám sàng lọc để được Tổ chức APBA  triển khai mổ mắt thay thủy tinh thể tại huyện Đông Triều.

 

Bác sỹ khám mắt sàng lọc tại Trạm Y tế Hưng Đạo

 

 

 

Nhân dân xã Hưng Đạo được khám mắt Trạm Y tế xã

 

Trong những năm qua, Trạm Y tế xã Hưng Đạo luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc tuyên truyền về vấn đề chăm sóc sức khỏe là vô cùng cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, biết  cách tự phòng bệnh cho bản thân, những người thân trong gia đình và cộng đồng. Hàng năm Trạm đã khám bệnh và sơ cấp cứu và tiêm phòng cho hơn 5000 lượt người mà không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Trạm luôn bám sát chỉ tiêu trên giao để hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Bên cạnh đó, Trạm còn phối hợp với cộng tác viên y tế thôn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.

 

TTHTCĐ Xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung