Asset Publisher

Mô hình trồng hoa của xã Hưng Đạo

Mô hình trồng hoa của xã Hưng Đạo

Không phụ công người chăm bón, vườn hoa của bà con đã kết nụ đơm hoa, toàn bộ hoa đã được khách hàng đặt mua trước với giá cả hợp lý.

 

 

          Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo nghị quyết của đại hội Đảng bộ huyện Đông Triều lần thứ XXIII, nghị quyết đại hội xã Hưng Đạo lần thứ XX. Tập trung cao độ việc đẩy   mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ,cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích các hộ dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển hướng đưa các giống cây trồng mới có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất góp phần giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và xây dựng nông thôn mới.

          Ngày 9/10/2012, UBND xã Hưng Đạo đã tổ chức triển khai mô hình trồng hoa loa kèn giống RAIZAN tại sứ đồng Gốc Quéo – Thôn Mễ Xá 1, với tổng diện 8500 m2 cho 22 hộ dân. Trong quá trình triển khai mô hình mới, các hộ dân đã gặp không ít khó  khăn về khí hậu thời tiết. Cơn bão trong tháng 10 đã làm dập nát trên 70% diện tích cây đã xuống giống. Không quản ngại  khó khăn vất vả, các đồng chí Cán bộ địa phương, Ban xây dựng nông thôn mới và đồng chí Trịnh Hữu Đạt là cán bộ khuyến nông đã tận tụy sớm hôm cùng với bà con trồng hoa chăm bón cây khắc phục hậu quả sau bão. Đến nay, không phụ công người chăm bón, vườn hoa của bà con đã kết nụ đơm hoa, toàn bộ hoa đã được khách hàng đặt mua trước với giá cả hợp lý.

Hình ảnh mô hình trồng hoa loa kèn chịu nhiệt giống RAIZAN

 

Theo tính toán :

- Một sào trồng hoa được : 6.300 cây hoa, mỗi

cây bình quân 2 bông với giá 2.000đ/ bông thì

sẽ thu được :. 

Trừ chi phí : giống, vật tư, phân bón, thuốc

bảo vệ thực vật là :  

Còn thu về :                 

- Một sào trồng ngô vụ đông được : 1000 cây

ngô, mỗi cây bình quân 1 bắp  với giá

2.000đ/bắp thì sẽ thu được :  

 Trừ chi phí : giống, vật tư, phân bón, thuốc

bảo vệ thực vật là :   

 Còn thu về :   

 

Chênh lệch giữa trồng hoa và trồng ngô của

một sào là :

 

 

 

 

 25.200.000đ

 

-16.000.000đ

   9.200.000đ

 

  2.000.000đ

 

 -   550.000đ

  1.450.000đ

 

 

   7.750.000.

 

 

Hiệu quả kinh tế giữa trồng hoa gấp hơn 6 lần so với trồng ngô.

        Bà con trồng hoa vui mừng phấn khởi khi thấy được hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi giống cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, hứa hẹn mô hình sẽ được nhân rộng cho những mùa vụ tiếp theo.

 

Các đồng chí Lãnh đạo địa phương đánh giá hiệu quả của

mô hình hoa loa kèn RAIZAN

                                        TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                                                      CTV : Nguyễn Thị Nhung