Asset Publisher

Mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2014 cuả xã Hưng Đạo

Mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2014 cuả xã Hưng Đạo

Hội nghị đã lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định cuẩ nhà nước về việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi khi tham gia cung cấp dịch vụ, thực trạng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính thai nhi, các biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chon giới tính.


         Thực hiện kế hoạch số 67/KH – TTDS ngày 19/06/2014 của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đông Triều " V/v thực hiện Mô hình can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2014". Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ Xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã phối kết hợp với LHPN, TTHTCĐ tổ chức thành công Hội nghị nói chuyện chuyên đề mô hình can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2014 tới 30 thành viên trong địa bàn xã.

 

Hình ảnh Hội nghị

 

           Trong những năm gần đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đang gia tăng giữa trẻ em nam và trẻ em nữ. Việc phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội tuyên truyền mô hình can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khhi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên góp phần thực hiện thành công chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững đất nước. Đến năm 2015, đưa tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới mức 113 trẻ em nam trên 100 trẻ em nữ. Hội nghị đã lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định cuẩ nhà nước về việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi khi tham gia cung cấp dịch vụ, thực trạng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính thai nhi, các biện  pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chon giới tính. Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ nuôi dạy con tốt tại địa phương nhằm cụ thể hóa vấn đề giúp các thành viên đễ tiếp thu và thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung