Asset Publisher

Liên hoan văn nghệ các làng xã Hưng Đạo năm 2014

Liên hoan văn nghệ các làng xã Hưng Đạo năm 2014

Hưng Đạo chú trọng phát huy phong trào hoạt động văn hóa quần chúng, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ của các làng trên địa bàn nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các làng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiếp tục tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương Hưng Đạo.


           Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-BCĐ ngày 10 tháng 07 năm 2014 của BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Đông Triều V/v tổ chức "Liên hoan văn nghệ các làng, khu phố" huyện Đông Triều năm 2014.  Ngày 28 tháng 08 năm 2014, được sự nhất trí cuả UBND xã Hưng Đạo, BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã tổ chức "Liên hoan văn nghệ 8 làng" với nội dung phong phú và bổ ích, cuốn hút đông đảo bà con nhân dân đồng lòng tham gia hưởng ứng phong trào.

 

Quang cảnh buổi " Liên hoan văn nghệ 8 làng" xã Hưng Đạo

 

Một số tiết mục văn nghệ của các làng

           Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh. Năm 2014, Hưng Đạo xứng đáng với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ " Nhân dân và cán bộ xã Hưng Đạo đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới". Đây chính là nguồn động lực thúc đẩy tất cả những người con xã Hưng Đạo phấn khởi, tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh. Hưng Đạo chú trọng phát huy phong trào hoạt động văn hóa quần chúng, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ của các làng trên địa bàn nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các làng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiếp tục tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương Hưng Đạo.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung