Asset Publisher

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, là nguồn động lực cho cả hệ thống chính trị thực hiện tháng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và là tiền đề cho những năm tiếp theo của phường Hưng Đạo.


Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2018. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, phường Hưng Đạo tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021. Tới tham dự và chỉ đạo Kỳ họp có Bà Nguyễn Thị Bích Liên - phó Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều, tổ đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại phường Hưng Đạo, các ông bà thường trực Đảng ủy - UBND - UB MTTQ phường, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể phường, các ông bà đại biểu HĐND phường khóa XX, các tổ chức xã hội tự nguyện, hiệu trưởng các trường học, Bí thư chi bộ, trưởng khu, đội trưởng sản xuất trên địa bàn đều có mặt đông đủ.

 

Ông Nguyễn Văn Đảm - chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo phát biểu tại Kỳ họp

 

Bà Nguyễn Thị Bích Liên - phó Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

 

          Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và triển khai một số nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND phường. Quá trình triển khai các nội dung của Kỳ họp và sau phần thảo luận luận các dự thảo theo các chuyên đề, Kỳ họp đã đi đến thống nhất các nội dung của các dự thảo, trong quá trình giám sát theo các chuyên đề khi có vấn đề cần thiết, bức xúc được cử tri quan tâm, Thường trực HĐND căn cứ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn tổ chức giám sát, khảo sát đột xuất theo Luật định, phối hợp tham gia các chương trình giám sát của thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã giám sát tại phường Hưng Đạo. Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, là nguồn động lực cho cả hệ thống chính trị thực hiện tháng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và là tiền đề cho những năm tiếp theo của phường Hưng Đạo.

 

Nguyễn Nhung