Asset Publisher

Kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về XDNTM của xã Hưng Đạo

Kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về XDNTM của xã Hưng Đạo

Trong 2 năm qua , Chương trình XDNTM của xã Hưng Đạo đã thu được những thành quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Ban XDNTM xã Hưng Đạo sớm đưa xã Hưng Đạo về đích hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM trong năm 2013.

 

     Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh, Huyện về XDNTM đến năm 2020. Xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh tính đến hết tháng 02 năm 2013 đã đạt trên 85% theo Bộ tiêu chí và chỉ tiêu về chương trình XDNTM của Quốc gia.

- Năm 2010 xã đạt 14/19 tiêu chí và 28/39 chỉ tiêu.

- Năm 2012 xã đạt 16/19 tiêu chí và 34/39 chỉ tiêu.

- Từ năm 2012 đến nay xã phấn đấu đến hết quý II/ 2013 hoàn thành 02 tiêu chí, đó là:

+ Tiêu chí 2: Giao thông.

+ Tiêu chí 7: Chợ.

- Xã đang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 6.1(Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL)

 

Tiến độ xây dựng chợ Mễ xá do công ty An Bình Phát đang thi công

Tuyến đường từ chợ Mễ xá đi UBND đang được giải tỏa

Tuyến đường vào trung tâm UBND xã đang được thi công 

     Với tinh thần đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, được sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Trong 2 năm qua , Chương trình XDNTM của xã Hưng Đạo đã thu được những thành quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Ban XDNTM xã Hưng Đạo sớm đưa xã Hưng Đạo về đích hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM trong năm 2013.

                                                                TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                                 CTV: Nguyễn Thị Nhung