Asset Publisher

Hướng dẫn quy trình sx giống lúa chất lượng

Hướng dẫn quy trình sx giống lúa chất lượng

Được tiếp thu kiến thức khoa học thiết thực phục vụ cho công tác sản xuất của mình, bà con đến dự lớp tập huấn đông đủ, chăm chú lắng nghe, ghi chép những kiến thức quan trọng từ buổi tập huấn.

 

 

       Được sự nhất trí của UBND xã và HTX nông nghiệp xã Hưng Đạo, ngày 26 tháng 02 năm 2013, TTHTCĐ đã kết hợp với Phòng NN&PTNT huyện Đông Triều tổ chức 2 lớp tập huấn tại thôn về: Kỹ thuật thâm canh cây lúa xuân 2013 và hướng dẫn quy trình sản xuất giống lúa chất lượng QR1, QR2, TBR45 tới 100 bà con nông dân thôn 4(Mỹ Cụ 1) và thôn 6(Thủ Dương) xã Hưng Đạo.

 

Đ/c Nguyễn Văn Trung – Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Đông Triều tập huấn cho bà con nông dân xã Hưng Đạo

         Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy – UBND xã Hưng Đạo và HTXNN, trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp từ 27/01 đến 08/02/2013 đã gieo cấy được 277,1 ha các giống lúa chất lương cao: QR1, QR2, TBR45, BC15, hương thơm, nếp và thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn 60 ha giống lúa ĐT37. Để đạt được thắng lợi trong sản xuất lúa thì công việc đưa khoa học kỹ thuật về tới bà con nông dân là vô cùng quan trọng. Được tiếp thu kiến thức khoa học thiết thực phục vụ cho công tác sản xuất của mình, bà con đến dự lớp tập huấn đông đủ, chăm chú lắng nghe, ghi chép những kiến thức quan trọng từ buổi tập huấn. Tương lai mở ra trong sản xuất nông nghiệp xã Hưng Đạo, mô hình cánh đồng mẫu lớn với những giống lúa mới chất lượng cao giúp đời sống người dân xã Hưng Đạo ngày càng khá giả.

Bà con chăm chú ghi chép kiến thức khoa học kỹ thuật ở lớp

tập huấn

                                                                                 TTHTC Đ xã Hưng Đạo

                                                                                 CTV: Nguyễn Thị Nhung