Asset Publisher

Hưng Đạo triển khai thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015

Hưng Đạo triển khai thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015

Ngành Y tế Hưng đạo luôn luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác VSATTP trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng thực phẩm


Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 08/04/2015 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đông Triều và Kế hoạch số 23/KH-TTYT ngày 09/04/2015 của TTYT huyện Đông Triều về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"năm 2015.

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã Hưng Đạo đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành triển khai"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"năm 2015. Từ ngày 10 đến ngày 15/5/2015, Ban chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn xã theo Kế hoạch đã đề ra.

 

Đoàn kiểm tra VSATTP tiến hành kiểm tra ATTP tại các điểm sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn Hưng Đạo

 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, thực phẩm, tập trung vào các thực phẩm là rau, thịt và sản xuất chế biến từ rau, thịt theo chủ đề của Tháng hành động năm 2015 là " Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn". Các cơ sở, các hộ Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt trên địa bàn đều tuân thủ Luật ATTP, Nghị định, Thông tư quy định hướng dẫn đảm bảo ATTP, các đơn vị có bếp ăn tập thể đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điêù kiện ATTP.

Ngành Y tế Hưng đạo luôn luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác VSATTP trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng thực phẩm, làm tốt công tác tuyên truyền trong cộng đồng về ATVSTP, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sản xuất, chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung