Asset Publisher

Hưng Đạo tổ chức vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Bảo trợ trẻ em”

Hưng Đạo tổ chức vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Bảo trợ trẻ em”

Toànthể nhân dân Hưng Đạo cùng chung tay tham gia cuộc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2015


Căn cứ vào Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 28/04/2006 của Chính phủ "V/v hàng năm tổ chức cuộc vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa"; Thực hiện Kế hoạch của UBND thị xã Đông Triều V/v tổ chức cuộc vận động xây dựng quỹ "Bảo trợ trẻ em năm 2015"; phường Hưng Đạo đã kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2015. Ngày 25 tháng 5 năm 2015, phường Hưng Đạo đã tiến hành tổ chức Hội nghị các ban, ngành, đoàn thể trong phường, các đơn vị Khu triển khai kế hoạch cuộc vận động và phân công các thành viên phụ trách từng đơn vị, cuộc vận động kéo dài từ ngày 28/5/2015 đến ngày 30/6/2015.

 

 

 

 

Toàn dân tham gia cuộc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2015

 

Cuộc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2015 nhằm động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đạo lý đền ơn đáp nghĩa "Uống nước nhớ nguồn", với tình cảm và trách nhiệm của xã hội, các tổ chức cá nhân cùng Nhà nước chăm sóc thương binh, gia đình Liệt sỹ và gia đình có công với Cách mạng. Với tình cảm yêu thương đùm bọc, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân Hưng Đạo, phong trào xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Bảo trợ trẻ em" cuả Hưng Đạo sẽ hoàn thành xuất sắc về cả số lượng và thời gian để tỏ lòng tôn kính thương binh, gia đình Liệt sỹ và gia đình có công với Cách mạng và giúp đỡ bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc tới mọi gia đình trên địa bàn Hưng Đạo.

 

                                                                CTV: Nguyễn Thị Nhung