Asset Publisher

Hưng Đạo tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm số 2

Hưng Đạo tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm số 2

Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã phát huy hiệu quả của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng của cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức , lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong cán bộ, công đoàn viên, thanh thiếu niên.


Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 14 –KH/LT ngày 20/03/2015 của Đoàn thanh niên và Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều "V/v tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thị xã Đông Triều lần thứ VII năm 2015". Ngày 06 tháng 07 năm 2015, phường Hưng Đạo đã tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca  khúc cách mạng cụm số 2 với sự tham gia đông đủ của các đồng chí lãnh đạo của các Ban ngành thị xã Đông Triều, các phường, xã Cụm số 2 cùng các đồng chí Đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia Liên hoan cùng các cổ động viên cùng về chung vui cổ vũ cho đêm Liên hoan thêm vui vẻ, hoành tráng, long trọng.

 

 

 

Một số hình ảnh Liên hoan các nhóm tuyên truyên ca khúc cách mạng Cụm số 2 thị xã Đông Triều

Với các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi quê hương Đông Triều, Đoàn TCS hồ Chí Minh, giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam; thể hiện vai trò của, trách nhiệm, quyết tâm của tuôỉ trẻ, cán bộ công nhân người lao động thị xã Đông Triều trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã phát huy  hiệu quả của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng của cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức , lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong cán bộ, công đoàn viên, thanh thiếu niên. Liên hoan đã cuốn hút được đông đảo các lực lượng trong địa bàn cùng tham gia, tất cả các hoạt động đều cùng hướng Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV, Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ XIV, toàn quốc lần thứ XII.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung