Asset Publisher

Hưng Đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Hưng Đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Nhân dân Hưng Đạo luôn phát huy tích tích cực của mình trong mọi lĩnh vực cuộc sống, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức trí tuệ trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, xây dựng quê hương Hưng Đạo giàu đẹp.


Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày14/02/2015 của UBND huyện Đông Triều về việc ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Ngày 17/03/2015, Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo đã triển khai Hội nghị lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tới các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành của xã và các thôn, trường học…

 

Đ/c: Phạm Hoàng Năng – cán bộ tư pháp xã Hưng Đạo chỉ đạo Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

 

Việc triển khai kịp, có hiệu quả Nghị quyết số 875/NQ- UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày14/02/2015 của UBND huyện Đông Triều về việc ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Hội nghị đã  lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ  dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) gồm Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; điều khoản thi hành và kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự. Qua việc lấy ý kiến công khai đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến nhân dân trên địa bàn xã đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Nhân dân Hưng Đạo luôn phát huy tích tích cực của mình trong mọi lĩnh vực cuộc sống, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức trí tuệ trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, xây dựng quê hương Hưng Đạo giàu đẹp, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung