Asset Publisher

Hưng Đạo phát huy sức mạnh và ý chí của Cựu chiến binh

Hưng Đạo phát huy sức mạnh và ý chí của Cựu chiến binh

CCB phường Hưng Đạo phát huy tốt hơn nữa ý chí, tinh thần, sức mạnh đoàn kết hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch kinh tế, chính trị của địa phương.


Trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, giải phóng dân tộc, những anh"Bộ đội Cụ Hồ" - Cựu chiến binh trở về với đời thường tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ phường Hưng Đạo và với bản chất người chiến sỹ cách mạng. Hội Cựu chiến binh phường Hưng Đạo đã phát huy ý chí, đoàn kết tạo sức mạnh cùng hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2016, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế chính trị của địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo.

 

Quang cảnh Đại hội

BCH nhiệm kỳ mới 2017-2022

 

Chia tay một số đồng chí nhiệm kỳ trước

 

          Trong nhiệm kỳ qua(2012-2017), thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng bộ xã(nay là phường)Hưng Đạo lần thứ XXXV. Công tác của Hội được triển khai toàn diện, hoạt động đúng hướng; cán bộ hội viên phát huy tốt truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hòa thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh lần thứ VII đã đề ra. CCB luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm giàu hợp pháp. Phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền vận động tập hợp Cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ để phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Thường xuyên xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chăm lo đến đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hội viên. Thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong nhiệm kỳ qua, CCB phường đã đạt được những thành quả: CCB thị xã Đông Triều tặng 2 giấy khen, UBND thị xã tặng 1 giấy khen, UBND phường tặng 5 giấy khen, cá nhân 7 giấy khen, UBND phường tặng tập thể và chi hội 32 giấy khen, cá nhân 52 giấy khen ở các chi hội. Phát huy sức mạnh đã đạt được,nhiệm kỳ 2017-2022 CCB phường Hưng Đạo phát huy tốt hơn nữa ý chí, tinh thần, sức mạnh đoàn kết hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch kinh tế, chính trị của địa phương.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo