Asset Publisher

Hội nghị tập huấn về một số chuyên đề công tác Hội năm 2015

Hội nghị tập huấn về một số chuyên đề công tác Hội năm 2015

Xây dựng thành công người nông dân văn hóa; họ sẽ là người tham gia xây dựng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới, xây dựng làng (phường, thôn, ấp, bản) ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.


 

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền của Hội nông dân tỉnh liên auan đến khiếu nại, tố cáo và kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2015. Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 của Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã Đông Triều. Ngày 14 tháng 08 năm 2015, phường Hưng Đạo – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về một số chuyên đề công tác Hội năm 2015 với sự phối hợp của các Phòng, Ban ngành, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Y tế, Ngân hàng chính sách của thị xã và tham gia học tập của 205 cán bộ Hội viên trên địa bàn thị xã Đông Triều. 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị tập huấn đã tiếp tục nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội với một số chuyên đề trọng tâm như: Các chính sách giải quyết khiếu nại, kỹ năng giám sát phản biện xã hội(Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2014 của BCH Trung ương) cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân các xã, phường trong thị xã, đáp ứng nhu cầu công tác Hội và phong trào Nông dân. Giúp cán bộ, hội viên nông dân tham gia có hiệu quả các chương trình như: phân bón trả chậm, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, luật bảo hiểm y tế toàn dân…

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thì cán bộ hội viên Hội nông dân đóng vai trò quan trọng. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: Dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ". Chính vì vậy, mỗi cán bộ hội viên phải được bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân về đạo đức, lối sống, nếp sống mới, văn minh, tiến bộ, về truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân; bồi dưỡng kiến thức khoa học - kỹ thuật và các kiến thức cần thiết khác nhằm xây dựng thành công người nông dân văn hóa; họ sẽ là người tham gia xây dựng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới, xây dựng làng (phường, thôn, ấp, bản) ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung