Asset Publisher

Hội nghị tập huấn: Công tác khuyến học tại xã Hưng Đạo

Hội nghị tập huấn: Công tác khuyến học tại xã Hưng Đạo

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội, công tác khuyến học , khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020.

 

        Để tiêp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TW ngày 13/07/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Nghị quyết 01 NQ/TU ngày 12/11/2010 của Ban thường vụ tỉnh Quảng ninh về việc đẩy mạnh xã hội hhọc tập trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đaị hóa, giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020. Triển khai thực hiện quy định kàm theo Quyết định số 3111/2012 QĐ/UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định danh hiệu: “Gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư hiếu học” trên địa bàn tỉnh Quảng ninh.

          Chiều ngày 09 tháng 08 năm 2013, Hội khuyến học xã Hưng Đạo đã kết hợp với Hội khuyến học huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh và TTHTCĐ xã tổ chức hội nghị: Tập huấn công tác khuyến học tới 50 học viên là các đồng chí trong BCH Hội khuyến học của xã, các chi hội trưởng, chi hội phó, chi hội khuyến học của 8 thôn, 3 chi hội nhà trường và đại diện cho 39 dòng họ trên địa bàn xã(do đồng chí Nguyễn Văn Hùy – Phó chủ tịch Thường trực Hội khuyến học huyện Đông Triều trực tiếp tập huấn tại hội nghị)

 

Đ/c: Nguyễn Văn Hùy – Phó chủ tịch Thường trực Hội khuyến học huyện Đông Triều trực tiếp tập huấn tại hội nghị

 

        Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội, công tác khuyến học , khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020.

        Từ những năm 1990, cả xã chỉ có vài dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, hàng năm khen thưởng cho những học sinh có thành tích cao trong học tập. Đến năm 2005, Hội khuyến học xã đã đi vào hoạt động, từ đó phong trào khuyến học, khuyến tài của xã đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Thống kê đến 30 tháng 5 năm 2013, toàn xã có tổng số chi hội khuyến học: 8/8 thôn đạt 100%, tổng số chi hội cơ quan, đơn vị trường học: 15 chi hội đạt 100%, tổng số dòng họ  khuyến học so với dòng họ hiện có của xã là: 17/39 dòng họ.Tổng số hội viên so với dân số của xã là: 2.996/8.100 người đạt 37%, tổng số hộ đăng ký gia đình hiếu học so với tổng số hộ gia đình của xã là: 2.122/2433 hộ đạt 87,2%.  Dòng họ tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài là dòng họ Ông Trần Quý Long – Thôn Mễ xá 2 – xã Hưng Đạo(Do Ông Trần Quý Long làm trưởng họ). Năm 2012, Hội khuyến học xã Hưng Đạo được tặng bằng khen của UBND Tỉnh Quảng ninh. Với sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò và năng lực của các cấp hội và truyền thống khuyến học, khuyến tài của các gia đình, dòng họ ngày càng tăng và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

 

                                                      TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                       CTV: Nguyễn Thị Nhung