Asset Publisher

HỘI NGHỊ HỌP MẶT ĐẢNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH SỐ 76-QĐ NGÀY 15/06/2000 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2018

HỘI NGHỊ HỌP MẶT ĐẢNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH SỐ 76-QĐ NGÀY 15/06/2000 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2018

Sáng nay tại hội trường UBND phường Hưng Đạo đã diễn ra hội nghi họp mặt đảng viên theo quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị Quy định "Về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, Đảng uỷ phường và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú";


   

Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Vương Văn Thuần- Thị ủy viên - Bí thư đảng ủy – Chủ tịch UNND phường Hưng Đạo, cùng đông đủ ban ngành đoàn thể, các Đ/c đảng viên tổ đảng 76 về dự đông đủ…

- Căn cứ vào Hội nghị Thường trực Đảng uỷ phường họp với các Tổ trưởng Tổ đảng 76 vào ngày 03/11/2018;

Để đảm bảo quy trình nhận xét và tổ chức họp mặt Đảng viên theo Quy định 76. Đảng uỷ phường xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

- Nhằm thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp với Chi ủy và Đảng ủy phường nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị.

- Qua nhận xét việc tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú và họp mặt đảng viên viên 76 thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với địa phương; gương mẫu thực hiện công tác xã hội, quy ước, hương ước của khu phố, tham gia với cấp uỷ nơi cư trú trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục được những biểu hiện xa cách dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của địa phương nơi cư trú; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của người đảng viên trong củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

- Tổ chức nhận xét đảng viên 76 đảm bảo theo Quy trình Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị uỷ và Đảng uỷ phường Hưng Đạo.- Tổ chức hội nghị họp mặt đảng viên 76 toàn phường được tổ chức chu đáo, ý nghĩa, đảm bảo tiêt kiệm an toàn..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị cũng đã báo cáo tóm tắt nổi bật của phường về tình hình, kết quả công tác xây dựng đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của phường những năm qua và năm 2018 và báo cáo tình hình tham gia sinh hoạt của đảng viên theo quy định 76.

Đại diện cho các tổ đảng đã phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị (Tổ trưởng Tổ đảng 76 khu Mễ Xá 1, khu Mễ Xá 2, khu Mễ Xá 3, khu Mỹ Cụ 2, khu Vân Quế) và Bí thư chi bộ  khu Mễ Xá 3, khu Mỹ Cụ 1, khu Thủ Dương, lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng ủy phường Hưng Đạo luôn trong sạch vững mạnh đi đôi với các mục tiêu kinh tế đã đề ra, giữ vững an quốc phòng, trật tự an ninh đảm bảo, hạn chế  vi phạm giao thông, vệ sinh môi trường xanh –sạch- đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Sau một thời gian ½ ngày diễn ra hội nghị đã thành công tốt đẹp, kết thúc hội nghị lúc 11h cùng ngày.

TTHTCĐ Phường Hưng Đạo