Asset Publisher

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Hưng Đạo

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Hưng Đạo

Sáng 16/9, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Cao Tường Huy- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hưng Đạo về kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có đồng chí Vũ Văn Học- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Hoàng Văn Thắng- Phó Bí thư thường trực Thị ủy..


  Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 và kết luận số 263-KL/TU của Ban Thường vụ Thị ủy, 9 tháng qua, cấp uỷ phường Hưng Đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Tình hình chính trị ổn định, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ phường đến khu phố được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phường đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị uỷ và của Đảng uỷ phường. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng, phó khu phố và đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017- 2020; chỉ tiêu kết nạp đảng viên đạt 75%. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế- xã hội của phường tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội tiếp tục đạt khá. Phường Hưng Đạo đã chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ. Trên địa bàn phường đã hình thành nhiều loại dịch vụ như: làm đất, gặt đập liên hợp, xây lắp, xây dựng. Cùng với đó, phường Hưng Đạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng cách chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh. Phường cũng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị; công tác văn hoá xã hội tiếp tục phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững...

Buổi làm việc của đoàn công tác ban thường vụ Tỉnh ủy

 

 

Cử tri phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nghe các ý kiến của địa phương liên quan đến một số nội dung như: việc phát huy, tăng cường thiết chế cơ sở ( các bảng tin tuyên truyền, hòm thư tố giác); hoạt động của khối cơ quan giúp việc chung; việc thực hiện Đề án 25...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Tường Huy- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của phường Hưng Đạo trong thời gian qua. Sau khi chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới Đảng ủy phường Hưng Đạo phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, phát huy các thiết chế cơ sở; nắm bắt tư tưởng của nhân dân; gần dân, sát dân. Bên cạnh đó, chủ đề công tác năm 2017 phải tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính để xây dựng hình ảnh công chức, viên chức đẹp trong lòng người dân./.

 

TTHTCĐ Phường Hưng Đạo