Asset Publisher

Đảng bộ xã Hưng Đạo tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XI

Đảng bộ xã Hưng Đạo tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XI

Toàn thể đảng viên về dự Hội nghị quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.


Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XI tới toàn thể các đồng chí Đảng viên trên địa bàn xã Hưng Đạo. Hội nghị đã được lắng nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông – tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia báo cáo tại Hội nghị trực tuyến.

 


Đ/c: Vương Văn Thuần – Bí thư đảng bộ xã Hưng Đạo quán triệt tinh thần học tập đối với các đ/c đảng viên về tham dự Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến 

 

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau Hội nghị, Huyện ủy yêu cầu các chi đảng bộ tập trung nghiên cứu và quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ. Triển khai lấy ý kiến góp ý xây dựng các Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 

                            TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                             CTV: Nguyễn Thị Nhung