Asset Publisher

Đại hội Hội văn học nghệ thuật phường Hưng Đạo Lần thứ nhất(Nhiệm kỳ 2015-2020)

Đại hội Hội văn học nghệ thuật phường Hưng Đạo Lần thứ nhất(Nhiệm kỳ 2015-2020)

Ban chấp hành Hội khóa 1(Nhiệm kỳ 2015 - 2020) cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội mà Đại hội đã tin tưởng giao phó, cùng hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc chương trình Nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân Hưng đạo ngày càng đi lên.


Căn cứ vào Quyết định số 1960/QĐ-UB của UBND huyện Đông Triều V/v cho phép thành lập Hội VHNT xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều(nay là phường Hưng Đạo - thị xã Đông Triều); Thực hiện kế hoạch số 05 ngày 20/03/2015 của BVĐ thành lập hội  VHNT phường Hưng Đạo; được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND và UB MTTQ phường. Ngày 17 tháng 7 năm 2015, tại phường Hưng Đạo đã diễn ra Đại hội hội VHNT với sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tiến – phó trưởng phòng Nội vụ thị xã, ông Phạm Văn Hoan – phó trưởng phòng Văn hóa TT, ông Hoàng Huy – phó chủ tịch thường trực Hội VHNT thị xã Đông Triều và đông đủ của các ông, bà lãnh đạo địa phương cùng 46 thành viên Hội VHNT phường Hưng Đạo.

 

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Quang cảnh Đại hội

 

Hội Văn học nghệ thuật(VHNT) phường Hưng Đạo là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp cuả những người sáng tạo văn học - nghệ thuật, tự nguyện phấn đấu để có tác phẩm VHNT có giá trị, góp phần xây dựng con  người Việt Nam có tâm hồn, tình cảm, lối sống và nhân cách tốt đẹp, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội Văn học Nghệ thuật phường Hưng Đạo nằm trong lĩnh vực công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, hoạt động theo đường lối văn hóa văn  nghệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam và trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phương Hưng Đạo, Hội VHNT thị xã Đông Triều và là thành viên của UB MTTQ phường Hưng Đạo. Đại hội VHNT phường Hưng Đạo diễn ra cùng lúc các tổ chức, các đoàn thể, cả hệ thống chính trị và nhân dân nô nức thi đua thực hiện Nghị quyết 36 của Đảng bộ phường Hưng Đạo, chào mừng 85 năm ngày thành lập ĐCSVN, xã Hưng Đạo trở thành phường, huyện Đông triều trở thành thị xã và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ban chấp hành Hội khóa 1(Nhiệm kỳ 2015 - 2020) cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội mà Đại hội đã tin tưởng giao phó, cùng hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc chương trình Nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân Hưng đạo ngày càng đi lên.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung