Asset Publisher

Đại hội Đảng bộ Phường Hưng Đạo lần thứ XXXVI khóa 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Phường Hưng Đạo lần thứ XXXVI khóa 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

. Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân phường Hưng Đạo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra, xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXII. Ngày 15; 16 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ phương Hưng Đạo – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Hưng Đạo lần thứ XXXVI, khóa 2015 – 2020.

 

Các em thiếu niên chúc mừng Đại hội

Đ/c: Nguyễn Thị Huân – Bí thư Thị ủy Thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếubầu tại Đại hội

 

BCH Đảng bộ phường Hưng Đạo nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2010 – 2015), BCH Đảng ủy xã Hưng Đạo (nay là phường) đã lãnh đạo chỉ đạo địa phương phát triển vững vàng đi lên về mọi lĩnh vực. Tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng bình quân 5 năm đạt được 14,6%, tăng 3,9% so với Nghị quyết Đại hội đề ra(mục tiêu 10,7%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; ước năm 2015 tỷ trọng nghành nông nghiệp 10,1%(giảm 6,7% so với năm 2010); công nghiệp, xây dựng 13,2% (tăng 1,6% So với năm 2010); Thu nhập bình quân đầu người ước 2015 đạt 31,6 triệu đồng(tăng 18,34 triệu đồng so với năm 2010).

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với vị thế mới của một phường thuộc thị xã Đông Triều. Phát huy truyền thống của Đảng bộ, nhân dân và những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân phường Hưng Đạo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội đề ra, xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

        TTHTCĐ phường Hưng Đạo

CTV: nguyễn Thị Nhung