Asset Publisher

Công đoàn trường THCS Hưng Đạo Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022

Công đoàn trường THCS Hưng Đạo Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022

Đại hội công đoàn trường THCS diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ; Đại hội XXIV đảng bộ thị xã Đông Triều; Đại hội XXXVI đảng bộ phường, tăng cường công tác chuyên môn của ngành "Tăng cường kỉ luật kỉ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu'đô thị văn minh'...