Asset Publisher

Bình đẳng giới và sự tiến bộ cuả phụ nữ xã Hưng Đạo

Bình đẳng giới và sự tiến bộ cuả phụ nữ xã Hưng Đạo

Việc làm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình và phòng chống bạo lực giới tới người dân là trách nhiệm các cấp có thẩm quyền và của mỗi thành viên trong gia đình


     Căn cứ công văn số 372/UBND-BVSTBPN huyện Đông Triều "Về việc tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ". Ngày 26 tháng 09 năm 2014,  Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  huyện Đông Triều(do đ/c Nguyễn Văn Thìn – Phó phòng lao động – TBXH huyện Đông Triều chỉ đạo) đã phối hợp với UBND xã và Hội LHPN xã Hưng Đạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Hội nghị đã thu hút sự lắng  nghe  của 70 cán bộ hội viên với sự tuyên truyền dễ hiểu, xúc tích gắn với thực tế của báo cáo viên Hoàng Minh Hoa – Cán bộ phòng Bình đẳng giới – Sở lao động – TBXH tỉnh Quảng ninh thực hiện.

 

Đ/c: Hoàng Minh Hoa: Tuyên truyền công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

         

       Ở Việt Nam Luật bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã được thực thi. Tuy nhiên vấn đề giới tại Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thách thức, thể hiện ở một số thực trạng như: Sự chênh lệch nam – nữ khi sinh, bạo lực gia đình, khoảng cách giới trong việc làm, thu nhập phụ nữ chiếm đa số trong những công việc dễ tổn thương và họ dễ bị mất việc làm khi kinh tế khủng hoảng. Qua đó, các chuyên gia cao cấp về nghèo đói của Ngân hàng thế giới cũng đưa ra bốn nhóm khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục hướng tới bình đẳng giới trước những thách thức khi chuyển sang nhóm Quốc gia có thu nhập trung bình, trong đó có nhóm khuyến nghị mang tính xuyên suốt là tăng cường thực hiện bình đẳng giới và chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của giới khi giải quyết vấn đề về giới.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Việc làm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình và phòng chống bạo lực giới tới người dân là trách nhiệm các cấp có thẩm quyền và của mỗi thành viên trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, đem lại cuộc sống hạnh phúc ấm no cho chính gia đình của mình và cho toàn xã hội.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung