BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11 năm 2019:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong khu xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


 

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa vụ mùa, trồng cây thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/11

Tuyên truyền ATGT

1

5

400

- Công an phường

- Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

 

2

07/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

1

1

430

-Công an phường

-Trường THCS Hưng Đạo

 

Phường Hưng Đạo

3

01-30/11

Lớp trồng rau

1

20

35

Trung tâm HNDN tỉnh QN

 

Trung tâm

4

14/11

Ngày hội VSMT trường THCS

1

1

450

Trường THCS Hưng Đạo

Trường THCS

Hưng Đạo

 

5

06-09/11

Học lái xe mô tô

1

3

 

3

Trường Việt Xô

Học viên

6

18/11

Lớp kỹ năng sống

1

1

50

-TTHTCĐ

-Trường học

 

Không

7

23-24/11

Lớp: Chia sẻ kỹ năng học Tiếng Anh

 

2

4

200

-TTHTCĐ

- Trường THCS

Không

8

01-28/11

Tập dưỡng sinh

 

1

10

12

CLB Thanh Đang

CLB

9

01-30/11

Tập và giao lưu cầu lông

 

1

30

12

CLB cầu lông

CLB cầu lông

10

19/11

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

 

1

5

50

Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

 

 

11

06-13/11

Tập văn nghệ phục vụ Hội nghị CCB

8

7

350

Đội văn nghệ 8 khu

Các chi hội CCB

 

12

10-18/11

Tập văn nghệ chuẩn bị chào mừng 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

28

10

500

3 trường học

3 trường học

13

19-20/11

Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

28

2

1150

3 trường học

3 trường học

14

12-18/11

Ngày hội đoàn kết toàn dân

 

8

8

1000

8 khu

8 khu

15

19-20/11

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

1

30

Truyền thanh phường

P. Hưng Đạo

16

01-25/11

 

Chăm sóc GS-GC

 

1

1

10

Ban thú y

 

Ban thú y

 

17

01-30/11

Vệ sinh môi trường

 

8

4

320

Các khu

Phường Hưng Đạo

 

18

01-30/11

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

2

15

480

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

 

19

28/11

Thi lái xe mô tô

1

1

3

Trường Việt Xô

 

Học viên

20

01-30/11

Tuyên truyền về Hội khuyến học

11

10

1000

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu