BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 01 năm 2020:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong phường, trong các khu;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống


.2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào trồng cây vụ đông và chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/01

Tuyên truyền ATGT

1

5

200

- Công an phường

-Truyền thanh phường

- Trường học

 

Phường Hưng Đạo

2

04/01

Học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

 

 

1

2

289

Đảng ủy phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo

3

01-05/01

Lớp văn nghệ chẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

5

220

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

4

06/01

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

220

Đội văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

5

01-30/01

Tập dưỡng sinh

 

1

15

12

CLB Thanh Đang

 

Không

6

14-24/01

Tập bóng đá chuẩn bị giao lưu bóng đá xuân 2020

 

8

10

120

CLB bóng đá của 8 khu

Phường Hưng Đạo

7

25-31/01

Giao lưu bóng đá xuân 2020

8

8

120

CLB bóng đá của 8 khu

Phường Hưng Đạo

 

8

24-27/01

Vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường

12

3

1900

-Trạm Y tế, Địa chính môi trường

-Nhân dân 8 khu

- 3 trường học

 

Phường Hưng Đạo

 

9

01-27/01

Tuyên truyền NĐ 36, Chỉ thị 902, QĐ 96

 

1

10

2000

-Truyền thanh

- Trường học

-CA phường

Phường Hưng Đạo

 

10

15-26/01

Tập văn nghệ chuẩn bị giao lưu các khu đón Tết Bính Thân 2017

 

8

15

350

8 khu

8 khu

11

25/01

Giao lưu các khu đón Tết Bính Thân 2020

 

8

1

350

8 khu

8 khu

12

17-20/01

Lớp học lái xe mô tô

 

1

3

4

Trường Việt xô

Học viên

13

22/01

Thi lái xe mô tô

1

1

4

Trường Việt xô

Học viên

 

14

01-27/01

 Tuyên truyền

 VSATTP, không uống rượu bia

1

5

55

Truyền thanh phường

 

Phường Hưng Đạo

15

10/01

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

1

30

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

16

01-24/01

 

Chăm sóc GS-GC

1

1

10

Ban thú Y

Ban thú y

17

01-31/01

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

 

2

15

560

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

 

18

01-23/01

Tập cầu lông

 

2

15

12

CLB cầu lông

CLB

19

23-24/01

Học kỹ năng sống

2

2

75

Trường Tiểu học

Trường Tiểu học

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu