Xuất bản thông tin

Xã Hưng Đạo mở lớp tập huấn chăn nuôi, thú y và thủy sản năm 2013

Xã Hưng Đạo mở lớp tập huấn chăn nuôi, thú y và thủy sản năm 2013

Bà con cùng trao đổi thảo luận sôi nổi các hiện tượng trong quá trình chăn nuôi thường gặp phải để cùng các đồng chí chuyên viên và cán bộ kỹ thuật tháo gỡ, giải thích, hướng dẫn cho bà con nhằm giúp bà con chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất.

        Ngày 21 tháng 3 năm 2013, TTHTCĐ cùng với Ban Thú y xã Hưng Đạo đã kết hợp với  Phòng NN&PTNN, Trạm Thú y huyện Đông Triều tổ chức 2 lớp tập huấn chăn nuôi, thú y. thủy sản cho 88 học viên là hộ chăn nuôi và chủ trang trại trên địa bàn xã tại nhà vân hóa thôn thủ Dương – xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.

       Đồng chí: Lê Văn Tình – chuyên viên Phòng NN&PTNN và đồng chí Vương Văn Sơn -  cán bộ kỹ thuật Trạm Thú y huyện Đông Triều đã tận tình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản tới bà con tại 2 lớp tập huấn. Bà con cùng trao đổi thảo luận sôi nổi các hiện tượng trong quá trình chăn nuôi thường gặp phải để cùng các đồng chí chuyên viên và cán bộ kỹ thuật tháo gỡ, giải thích, hướng dẫn cho bà con nhằm giúp bà con chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt – Trưởng Ban thú y xã Hưng Đạo tổ chức triển khai lớp tập huấn 

Đồng chí: Lê Văn tình – chuyên viên Phòng NN&PTNN huyện Đông Triều chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản tại lớp tập huấn

Đ/c: Vương Văn Sơn – cán bộ kỹ thuật Trạm Thú y huyện Đông Triều chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, thú y tại lớp tập huấn

Bà con chăm chú tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuậ ttừ các đ/c giảng viên trong lớp tập huấn

                                                              TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                               CTV: Nguyễn Thị Nhung