Xuất bản thông tin

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Đạo trong xây dựng nông thôn mới

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Đạo trong xây dựng nông thôn mới

Khối đoàn kết của cả hệ thống chính trị sẽ đưa phường nhà vững bước đi lên trên con đường xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh.


Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, làng quê thay đổi từng ngày, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. Cán bộ và nhân dân phường Hưng Đạo ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhận phần thường xứng đáng 1 tỷ đồng(Một tỷ đồng) từ năm 2014. Có được thành tích đó phải nói đến vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Đạo đã là động lực gắn kết, thúc đẩy cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân cùng xung kích vào cuộc để làm nên những thắng lợi trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

 

Ngày hội đoàn kết toàn dân hằng năm của phường Hưng Đạo

 

          Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Đạo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, xây dựng chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên được sâu rộng và toàn diện. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh số 334/2007-PL-UBTVQH về Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh của nhân dân để phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư" và các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, phát huy vai trò uy tín của người có uy tín trong cộng đồng. Phát huy vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã       hội, kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri để MTTQ thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và cơ quan chính quyền. Với tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu MTTQ phường(Ông Nguyễn Đức Đang) khối đoàn kết của cả hệ thống chính trị sẽ đưa phường nhà vững bước đi lên trên con đường xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo