Xuất bản thông tin

Tuổi trẻ Hưng Đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tuổi trẻ Hưng Đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II, khoá 2014 – 2019 đã hiệp thương 07 thành viên tham gia vào Uỷ Ban Hội LHTN xã, đây là đội ngũ nòng cốt lãnh đạo mọi phong trào hoạt động của lực lượng thanh niên địa phương hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, góp phần xây dựng quê hương đất nước, xây dựng xã Hưng Đạo giàu mạnh

        Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Xã: Hưng Đạo – Huyện: Đông Triều – Tỉnh: Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng…Trong đó  có sự đóng góp một phần công sức, trí tuệ của lớp trẻ của địa phương. Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của  Ủy ban Hội LHTN xã Hưng Đạo khóa I, nhiệm kỳ 2008 – 2013. Ngày 01 tháng 03 năm 2014, Hội LHTN xã Hưng Đạo đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tới tham dự và chỉ đạo Đai hội có đồng chí: Phạm Xuân Hoàn – Phó Chủ tịch LHTN huyện Đông Triều, đồng chí: Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo, các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, các Ban ngành của xã, Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, BGH của 3 trường học trên địa bàn xã Hưng Đạo cùng 60 Đoàn viên ưư tú về tham dự Đại hội.

 

Đại hội Đại biểu LHTN xã Hưng Đạo nhiệm kỳ II, khoá 2014 – 2019

 

Đ/c: Phạm Xuân Hoàn – Phó Chủ tịch LHTN huyện Đông Triều về tham dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu LHTN xã Hưng Đạo

 

Đ/c: Nguyễn Thị Nhung – Phó CT LHTN xã Hưng Đạo báo cáo kết quả hoạt động khoá I, nhiệm kỳ 2008 - 2013, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II, khoá 2014 - 2019 của Hội LHTN xã

 

Các đ/c Lãnh đạo địa phương cùng 7 thành viên trong Uỷ Ban Hội LHTN xã Hưng Đạo khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019,

 

           Hội LHTN xã đã xác định rõ việc mở rộng  mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hội đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội LHTN huyện Đông Triều  lần thứ III, đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyếtvới các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để thanh niên xã Hưng Đạo thực  hiện. Trong nhiệm kỳ vùa qua, thanh niên xã Hưng Đạo đã thực hiện có hiệu quả cao 3 cuộc vân động và 2 chương trình lớn của Hội: “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, “ Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”.” Chương trình: “ Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Bên cạnh đó, Hội còn huy động được đông đảo hội viên thanh niên tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên xung kích vì cộng đồng” với các hoạt động tại chỗ…đã góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thanh niên và có những đóng góp thiết thực, cụ thể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nói chung và của xã Hưng Đạo nói riêng. Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II, khoá 2014 – 2019 đã hiệp thương 07 thành viên tham gia vào Uỷ Ban Hội LHTN xã, đây là đội ngũ nòng cốt lãnh đạo mọi phong trào hoạt động của lực lượng thanh niên địa phương hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, góp phần xây dựng quê hương đất nước, xây dựng xã Hưng Đạo giàu mạnh.

 

                                                           TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                           CTV: Nguyễn Thị Nhung