Xuất bản thông tin

Thắng lợi từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật

Thắng lợi từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo vùng thâm canh trọng điểm...

 

 

THẮNG LỢI TỪ VIỆC ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT

 

        Ngày 20 tháng 01 năm 2012, Ban xây dựng nông thôn mới xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trồng hoa loa kèn và rau an toàn.

        Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào  sản xuất tạo vùng thâm canh trọng điểm, cho sản phẩm ra đều trong năm và đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là việc làm vô cùng cần thiết. Nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác, đào tạo, nâng cao sự hiểu biết của người sản xuất góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống cho nông dân. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2012, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới(BXDNTM)xã Hưng Đạo đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng hoa loa kèn tại thôn Mễ Xá 1 cho 22 hộ dân với diện tích 8.500 m2 và vùng trồng rau an toàn tại thôn Mỹ Cụ 1 cho 52 hộ dân với diện tích 1,79 ha x 3 vòng = 5,37 ha. Đến dự hội nghị tổng kết mô hình có các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí lãnh đạo 8 thôn và 74 hộ nông dân vô cùng phấn khởi với những kết quả đã đạt được.

 

 

Đồng chí: Trần Trọng Thoan – Chủ nhiêm HTX báo cáo kết quả thực hiện mô hình trước hội nghị

 

Các hộ dân thực hiện dự án phấn khởi về dự hội nghị

 

 

Các đồng chí lãnh đạo và ban ngành trong địa phương thăm và đánh giá kết quả mô hình

      Qua kết quả thực hiện mô hình hoa loa kèn cho ta thấy cây  hoa loa kèn chịu nhiệt, dễ trồng và trồng được đại trà ngoài đồng ruộng, cây cho giá trị kinh tế cao. Vùng trồng rau an toàn đã phần nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng rau sạch của thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. mô hình thành công là cơ sở, là  niềm tin cho các hộ nông dân sản xuất để mở rộng diện tích cho những năm tiếp theo.                  

                                                                                      TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO                                                                                                                           CTV: Nguyễn Thị Nhung