Xuất bản thông tin

Sáng ngày 05/10/2017 trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo đã long trọng tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017

Sáng ngày 05/10/2017 trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo đã long trọng tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017

Về dự và chỉ đạo với buổi lễ có Đ/c Vương Văn Thuần - thị ủy viên - bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo - chủ tịch phường, Đ/c Lê Hải Câu - phó bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo, Đ/c Phạm Văn Bảo – phó chủ tịch UBND phường Hưng Đạo – Giám đốc TTHTCĐ phường Hưng Đạo, Đ/c Hoàng Ánh Tuyết- bí thư chi bộ nhà trường THCS Hưng Đạo - hiệu trưởng nhà trường và các Đ/c đại diện cho Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường, các Đ/c đại diện cho thường trực Đảng ủy- HĐND - UBND -UBMTTQ phường Hưng Đạo, các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo trong toàn phường cùng các em học sinh, trường THCS Hưng Đạo, và các các học viên…


        

Đ/c Phạm Văn Bảo - phó chủ tịch phường Hưng Đạo - Giám đốc TTHTCĐ

 .       Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cộng đồng; góp phần xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi người dân trong cộng đồng. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa-giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.

Học viên phát biểu buổi lễ phát động "hưởng ứng học tập suốt đời"

          Lễ khai mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã khơi dạy được ý thức, tư duy, tinh thần tự học của các học viên và học sinh trong nhà trường luôn luôn "học học nữa học mãi" để bổ sung kiến thức, và tìm sáng tạo trong học tập, trong lao động cũng như trong các hoạt động hàng ngày..

 

 

TTHTCĐ phường Hưng Đạo