Xuất bản thông tin

Phường Hưng Đạo tổ chức Lễ tổng kết lớp học IPM trên cây lúa vụ xuân 2017

Phường Hưng Đạo tổ chức Lễ tổng kết lớp học IPM trên cây lúa vụ xuân 2017

Các học viên sau khi được học lớp IPM thì họ sẽ trở thành những nhân tố tích cực để truyền đạt lại khoa học cho bà con nông dân của phường để đẩy mạnh năng suất trên cây lúa, đem lại sức khỏe, hạnh phúc,ấm no cho mọi nhà.


Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/2/2016 của UBND thị xã  Đông Triều về việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại trên cây trồng vùng sản xuất tập trung giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Đông Triều; Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TTDVKTNN ngày 08/01/2017 về việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt năm 2017. Ngày 25/7/2017, lớp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa năm 2017(IPM) tại khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo tiến hành tổng kết lớp. tới tham dự buổi tổng kết lớp có ông Nguyễn Văn Trung - phó Giám đốc TTDVKTNN, ông Phạm Văn Bảo - phó Chủ tịch UBND phường, ông Trần Trọng Thoan - Giám đốc HTX SXKDDVNN cùng sự có mặt đông đủ 30 học viên của lớp học IPM.

 

Bà Vũ Thị kim Quyến phát biểu tại buổi tổng kết lớp học IPM tại khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo

 

          Trong thời gan học tập, học viên thực hiện các chuyên đề mang tính thực nghiệm như: vẽ hệ sinh thái, thí nghiệm ảnh hưởng thuốc sâu đến sâu hại, thiên địch và con người, để minh chứng kết quả của các biện pháp kỹ thuật, cách quản lý dịch hại…cuả chương trình IPM so với phương pháp canh tác theo tập quán của nông dân địa phương. Học viên lớp IPM được thực hành ngay trên thửa ruộng của chị  Hoàng Thị Bình, khi học kết hợp với thực hành nên học viên đã có thói quen ghi chép nhật ký đồng ruộng, nâng cao được kiến thức về quản lý dinh dưỡng và dịch hại tổng hợp trên cây lúa. Qua lớp học, học viên hiểu sâu hơn, rõ hơn về tầm quan trọng quản lý dịch hại tổng hợp IPM và các biện pháp kỹ thuật thâm canh, nhận biết đặc điểm, quy luật phát sinh của sâu hại, nhận thức được thuốc BTV ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường và xã hội, có những kỹ năng xử lý, đề xuất những biện pháp quản lý dịch hại trên cây lúa. Từ đó, có thể tự mình   quyết những phát sinh và có biện pháp xử lý đạt hiệu quả trên đồng ruộng. Các học viên sau khi được học lớp IPM thì họ sẽ trở thành những nhân tố tích cực để truyền đạt lại khoa học cho bà con nông dân của phường để đẩy mạnh năng suất trên cây lúa, đem lại sức khỏe, hạnh phúc,ấm no cho mọi nhà.

 

Nguyễn Nhung