Xuất bản thông tin

Phường Hưng Đạo tổ chức diễn tập chiến đầu phòng thủ năm 2016

Phường Hưng Đạo tổ chức diễn tập chiến đầu phòng thủ năm 2016

Buổi diễn tập chiến đầu phòng thủ thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, khả năng điều hành sát với tình hình thực tế của địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến các lực lượng khi có tình huống có thể xảy ra.


Phường Hưng Đạo tổ chức diễn tập chiến đầu phòng thủ năm 2016

 

          Thực hiện kế hoạch 477 ngày 16 tháng 07 năm 2016 của Ban tổ chức diễn tập thị xã Đông Triều. Sáng ngày 08 tháng 09 năm 2016, Ban tổ chức diễn tập thị xã Đông Triều tổ chức diễn tập chiến đầu phòng thủ năm 2016 cho phường Hưng Đạo.

 

Quang cảnh buổi diễn tập

 

          Diễn tập chiến đầu phòng thủ phường Hưng Đạo năm 2016 nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chinh quyền, trình độ tham mưu và công tác phối hợp của Quân sự, Công an, các ban ngành đoàn thể. Chuyển phường Hưng Đạo vào trạng thái chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Hội nghị Đảng ủy đã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ và ra Nghị quyết chiến đấu phòng thủ…vv.

          Qua buổi tổ chức diễn tập chiến đầu phòng thủ phường Hưng Đạo năm 2016, đồng chí Lê Quang Hào - Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự thị xã đã đánh giá cao về vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, khả năng điều hành sát với tình hình thực tế của địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến các lực lượng khi có tình huống có thể xảy ra.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo