Xuất bản thông tin

Phường Hưng Đạo đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, XD XHHT

Phường Hưng Đạo đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, XD XHHT

Tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng xã hội học tập với tinh thần " người người học tập, nhà nhà học tập, học tập suốt đời" để xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng phát triển nhanh, mạnh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, của mỗi cá nhân.


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Đạo(nay là phường Hưng Đạo), Hội Khuyến học phường đã quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 01/NQ-TV ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020"; Nghị quyết của Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ IV(2010-2015) và Nghị quyết của Đại hội Hội Khuyến học huyện Đông Triều(nay là thị xã Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh) lần thứ II(2009-2014). Cán bộ và nhân dân phường đã cùng nhau phấn đấu vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, chung sức, chung lòng đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Đ/c: Phạm Văn Bảo – Phó CT UBND – Giám đốc TT HTCĐ tại buổi Lễ

 

Hưng Đạo là mảnh giàu truyền thống cách mạng mà còn giàu truyền thống hiếu học. Bằng chứng là Hưng Đạo đã trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục của thị xã Đông Triều. Hưng Đạo là một địa phương tuy nhỏ nhưng có bề dày truyền thống và thành tích học tập xuất sắc mà lớp lớp các thế hệ học sinh là con em của Hưng Đạo đã đạt được qua từng năm học. Bên cạnh đó, người dân Hưng Đạo luôn phát huy truyền thống hiếu học đó ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi, học bằng mọi hình thức, "Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời". Cùng với tinh thần nỗ lực học tập của mỗi cá nhân, thì công tác hỗ trợ động viên của gia đình, dòng họ là nguồn lực về tinh thần và vật chất không thể thiếu. Các cấp hội đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, tác động tích cực đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Đ/c: Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy – Chủ Tịch UBND phường phát biểu tại Đại hội

Những gương mặt mới sau kỳ Đại hội

Hiện nay, con em phường Hưng Đạo hằng năm thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng từ 60-80 em, thi đỗ vào trường THPT công lập từ 62%-70%, Em Trần Sơn Tùng đạt giải nhất toàn quốc olympic môn hóa học, có 01 tiến sĩ, 01 phó giáo sư, 45 thạc sĩ, 685 đại học, cao đẳng. Đây cũng là một tiền đề, một nền tảng của nền giáo dục quê nhà để lớp lớp thế hệ con cháu vững bước tiến lên trên con đường tri thức. Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng xã hội học tập với tinh thần " người người học tập, nhà nhà học tập, học tập suốt đời" để xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng phát triển nhanh, mạnh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, của mỗi cá nhân.

CTV: Nguyễn Thị Nhung