Xuất bản thông tin

Phụ nữ xã Hưng Đạo thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Phụ nữ xã Hưng Đạo thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Nông thôn mới, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội xã Hưng Đạo đang đổi mới từng ngày.

      Căn cứ Công văn số 190/CV-PN ngày 01/02/2013 V/v đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch(2013-2017) của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15 tháng 04 năm 2013, Hội LHPN xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều đã tổ chức phụ nữ các chi hội dọn vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm và gắn 2 biển “ Đoạn đường xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ khu Cầu cầm, thôn Mỹ cụ 1 và thôn Thủ dương quản lý.

Đoạn đường “Xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ khu Cầu cầm và thôn Mỹ cụ 1 quản lý

Đoạn đường “Xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ thôn Thủ dương quản lý

Phụ nữ xã Hưng Đạo thực hiện tốt phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

      Để đóng góp vào thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã  Hưng Đạo đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cán bộ Hội cơ sở, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, liên kết chặt chẽ các tổ chức xã hội, phối hợp đồng bộ các hoạt động hỗ trợ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Nông thôn mới, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội xã Hưng Đạo đang đổi mới từng ngày.

 

                                                         TTHTC Đ xã Hưng Đạo

                                                         CTV: Nguyễn Thị Nhung