Xuất bản thông tin

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Hưng Đạo

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Hưng Đạo

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trong những năm tới sẽ có bước phát triển mới, vững chắc hơn, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng đô thị phường Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp hơn.


Thực hiện Chương trình phối hợp số 05/CTPH-UBND-HNDngày 28/02/2016 giữa Hội Nông dân với UBND phường Hưng Đạo năm 2016; Căn cứ Kế hoạch 114/KHLN ngày 26/10/2016 của Phòng Nội vụ và Hội Nông dân thị xã tổ chức Hội nghị biểu dương "Hội Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2017". Ngày 25 tháng 02 năm 2017, tại hội trường phường Hưng Đạo đã diễn ra Hội nghị tổng kết biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2017.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Ông: Bùi Văn Hanh - phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Những gương mặt sản xuất, kinh doanh giỏi phường Hưng Đạo

     Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2017. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và phát triển bền vững, chất lượng, hiệu quả, Hội Nông dân phường Hưng Đạo đã áp dụng nhiều giải pháp thiết thực để thúc đẩy phong trào thi đua như: Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật mới cho nông dân; tạo vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất; vận động hộ nông dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; vận động hộ nông dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; thường xuyên coi trọng công tác thi đua khen thưởng để phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Giai đoạn 2014 - 2017, phường Hưng Đạo đã được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh công nhận 145 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, 425 hộ SXKD giỏi cấp thị xã. Phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi là một chương trình lớn, nên rất cần tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên, sự phối hợp đồng bộ của  các ban ngành, đoàn thể với Hội Nông dân và sự vào cuộc tích cực của các hộ nông dân. Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trong những năm tới sẽ có bước phát triển mới, vững chắc hơn, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng đô thị phường Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp hơn.

 

Nguyễn Nhung