Xuất bản thông tin

Nông thôn mới – Lòng dân phấn khởi

Nông thôn mới – Lòng dân phấn khởi

" Nông thôn mới" – Ý Đảng – Hợp với lòng dân, ai ai cũng phấn khởi.

 

          Đường làng thênh thang, phong quang sạch đẹp là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà xã Hưng Đạo đã và đang hoàn thành.

 

 

Hình ảnh con  đường làng đang được bê tông hóa

 

 “ Nông thôn mới” – Ý Đảng – Hợp với lòng dân, ai ai cũng phấn khởi. Quê hương Hưng Đạo đổi mới từng ngày. Cán bộ và nhân dân  trong xã đang quyết tâm về đích hoàn thành 3/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2013. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tệ nạn xã hội lùi dần, làng xóm đang nhộn nhịp chuẩn bị những món ăn vật chất và tinh thần mừng đón xuân sang.

 

                                                      TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                  CTV : Nguyễn Thị Nhung