Xuất bản thông tin

Niềm vui hân hoan của người dân phường Hưng Đạo trong ngày Gia đình Việt Nam

Niềm vui hân hoan của người dân phường Hưng Đạo trong ngày Gia đình Việt Nam

Liên hoan Tiếng hát Gia đình năm 2017 đã nói lên được những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách của các gia đình Việt Nam


 

          Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với sự hiểu biết vế ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng của khu Mễ Xá 3 đại diện cho nhân dân phường Hưng Đạo tham gia Liên hoan Tiếng hát Gia đình thị xã Đông Triều năm 2017 và đã giành giải A trong niềm vui hân hoa của nhân dân của cả phường.

 

 

2 Tiết mục giải A của phường Hưng Đạo

 

          Liên hoan Tiếng hát Gia đình năm 2017 đã nói lên được những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Các thành viên trong từng đội và trong các đội của thị xã có dịp được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong văn hóa nghệ thuật, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây là một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa và chắt lọc được những giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng phát triển.

 

Nguyễn Nhung