Xuất bản thông tin

Ngày hội đọc sách trường THCS Hưng Đạo

Ngày hội đọc sách trường THCS Hưng Đạo

Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh của trường THCS Hưng Đạo là nòng cốt tuyên truyền rộng rãi việc đọc sách thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao dân trí, tri thức khoa học…tới các tầng lớp nhân dân phường Hưng Đạo được xứng danh vươn tầm quốc tế.


Cứ mỗi năm đến tháng 4 lịch sử của đất nước ta, các tầng lớp người dân lại nô nức với Ngày hội sách: Ngày tôn vinh những giá trị của sách, tôn vinh văn hóa đọc của nhân loại. Ngày 17 tháng 4 năm 2017, thày và trò trường THCS  đã cùng nhau tổ chức hưởng ứng: "Ngày hội sách và các giá trị sống"

 

Sau đây là một số hình ảnh về Ngày hội đọc sách của trường THCS Hưng Đạo

 

 

 

 

 

          Sách là nguồn tri thức, là kết tinh tất cả những học thuyết có giá trị nhất, sách ghi lại toàn bộ lịch sử loài người. Sách là người thầy, là di huấn của người đời trước để lại cho người đời sau. Sách không chỉ ghi lại quá khứ, phản ánh hiện tại mà còn là cương lĩnh của tương lai. Nhờ có sách mà con người đã tiếp thu được tất cả tri thức của nhân loại được tích luỹ trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, đọc sách là để soi sáng tâm trí, nhân tâm con người. Tri thức được coi như là tiêu chuẩn đánh giá mọi giá trị xã hội. Tri thức và kỹ năng trở thành cái căn bản của sự sinh tồn và phát triển, chính vì thế mà việc đọc sách cần phải được coi trọng, vì sách giúp cho con người nâng cao tri thức, tích luỹ kinh nghiệm để vận dụng vào cuộc sống.

Hiểu được ích lợi từ việc đọc sách mang lại cho con người, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh của trường THCS Hưng Đạo là nòng cốt tuyên truyền rộng rãi việc đọc sách thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao dân trí, tri thức khoa học…tới các tầng lớp nhân dân phường Hưng Đạo được xứng danh vươn tầm quốc tế.

 

Nguyễn Nhung